Foredragsserie: Ernst Olav Blakstad

Arrangementsinformasjon

Tema: Smøla og fiskeværet.

Ernst Olav Blakstad kommer til Gurisentret med foredraget "Smøla og fiskeværet - et engelsk foredrag på norsk". Han har i flere år fascinert amerikanske turister med foredraget om Smølas historie, og som spenner fra steinalderen til i dag. 

Vi får et innblikk i hvorfor vi bor der vi bor, hvorfor folk flyttet til fiskeværene og hvorfor de flyttet fra dem. 

Velkommen til en spennende kveld på Gurisentret!

Billetter: 100,-

Fruen kafé er åpen med lett servering fra kl. 18.

foredragsserie
foredrag
fotografi
reise